• تلفن87 92 93 88 - 021
  • ایمیلinfo@pmed.ir
  • آدرستهران - سهروردی شمالی خ قندی پ57 ط 1
  • ساعتهای آزاد16 - 8
  • تلفن87 92 93 88 - 021
  • ایمیلinfo@pmed.ir
  • آدرستهران - سهروردی شمالی خ قندی پ57 ط 1
  • ساعتهای آزاد16 - 8

تجهیزات بیمارستانی

ابزار جراحی

لوازم مصرفی

زمینه کاری شرکت پویاطب

خدمات ما

برند های کاری شرکت پویاطب

نمایندگی ها